Späť Verzia pre tlač

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z.z.

aktualizované dňa: 09. 02. 2006

 

Oznam
Predbežná informácia