Späť Verzia pre tlač

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 566/992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 10. 02. 2006

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Uznesenie
Dôvodová správa