Späť Verzia pre tlač

Návrh vyhlásení Slovenskej republiky k Dohovoru vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami

aktualizované dňa: 10. 02. 2006

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál SK
Materiál EN
Komuniké
Uznesenie vlády SR
Uznesenie NR SR