Späť Verzia pre tlač

Návrh výnosu MF SR, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 22. 03. 2006

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Doložka zlúčiteľnosti