Späť Verzia pre tlač

Postup pre následné overenie adicionality štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2004-2006 a stanovenie úrovne adicionality pre nové programové obdobie 2007-2013

aktualizované dňa: 25. 04. 2006

 

Obal
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Uznesenie
Zoznam príloh
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6