Späť Verzia pre tlač

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností

aktualizované dňa: 02. 05. 2006

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Dôvodová správa
Doložka zlúčiteľnosti
Uznesenie