Späť Verzia pre tlač

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška MF SR č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu , rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici v znení vyhlášky č. 367/2005 Z. z.

aktualizované dňa: 05. 05. 2006

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Doložka zlúčiteľnosti