Späť Verzia pre tlač

Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. 336/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti MF SR pri nakladaní s majetkom štátu

aktualizované dňa: 19. 05. 2006

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Doložka zlúčiteľnosti