Späť Verzia pre tlač

Návrh vyhlášky MF SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 31. 05. 2006

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa