Späť Verzia pre tlač

Návrh vyhlášky MF SR, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu

aktualizované dňa: 04. 07. 2006

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Vzor tlačiva "Spotrebná daň z liehu"
Dôvodová správa
Doložka vplyvov