Späť Verzia pre tlač

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 04. 07. 2006

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Dôvodová správa - všeobecná časť
Dôvodová správa - osobitná časť
Doložka environmentálnych vplyvov
Doložka zlúčiteľnosti
Uznesenie
Tabuľka zhody