Späť Verzia pre tlač

Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu v úplnom znení platné od dd. mm. 2006

aktualizované dňa: 06. 07. 2006

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál