Späť Verzia pre tlač

Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácií programu SAPARD z 31.8.2003 v znení dodatku č.1 z 27.7.2004

aktualizované dňa: 06. 07. 2006

 

Materiál - Rozhodnutie ministra - Pokyny
Pokyny - konsolidovaná verzia