Späť Verzia pre tlač

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje akčný program pre colné správy v Spoločenstve (Colníctvo 2013)-predbežné stanovisko MF SR

aktualizované dňa: 28. 07. 2006

 

Materiál
Príloha č. 1
Príloha č. 2