Späť Verzia pre tlač

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Spoločenstva v záujme zlepšenia fungovania daňových systémov v rámci vnútorného trhu (Fiscalis 2013) – predbežné stanovisko

aktualizované dňa: 03. 08. 2006

 

Obal
Oznam
Materiál
Príloha č. 1
Príloha č. 2