Späť Verzia pre tlač

Návrh zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

aktualizované dňa: 14. 08. 2006

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Dôvodová správa všeobecná časť
Dôvodová správa osobitná časť
Doložka vplyvov
Doložka zlučiteľnosti
Uznesenie
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3