Späť Verzia pre tlač

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.483/2001Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

aktualizované dňa: 21. 08. 2006


Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Uznesenie
Tabuľka zhody č.1
Tabuľka zhody č.2