Späť Verzia pre tlač

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

aktualizované dňa: 12. 09. 2006

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Dôvodová správa
Doložka vplyvov
Uznesenie