Späť Verzia pre tlač

Návrh vyhlášky MF SR, ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva oznámenia o príjme, výdaji a stave zásob spotrebiteľského balenia liehu.

aktualizované dňa: 19. 09. 2006

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Doložka vplyvov
Príloha