Späť Verzia pre tlač

Správa o realizácii Projektu zavedenia jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva a návrh na ďalší postup realizácie

aktualizované dňa: 06. 10. 2006

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Uznesenie