Späť Verzia pre tlač

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

aktualizované dňa: 30. 10. 2006

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Dôvodová správa
Doložka vplyvov
Uznesenie
Doložka zlúčiteľnosti
Príloha č. 1 Tabuľky zhody
Príloha č. 2 Tabuľky zhody
Príloha č. 3 Tabuľky zhody
Príloha č. 4 Tabuľky zhody
Príloha č. 5 Tabuľky zhody
Príloha č. 6 Tabuľky zhody
Príloha č. 7 Tabuľky zhody
Príloha č. 8 Tabuľky zhody
Príloha č. 9 Tabuľky zhody
Príloha č. 10 Tabuľky zhody