Späť Verzia pre tlač

Správa o vývoji zamestnanosti a priemerných mzdách v sektore verejnej správy za 1. polrok 2006

aktualizované dňa: 02. 11. 2006

 

Obal
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Doložka vplyvov
Uznesenie
Príloha č. 1 - 4
Príloha č. 5