Späť Verzia pre tlač

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 09. 11. 2006


Obal
Oznam

Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Dôvodová správa
Doložka zlučiteľnosti
Uznesenie