Späť Verzia pre tlač

Návrh opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 08. 11. 2006

  

Obal
Oznam
Materiál
Dôvodová správa
Doložka zlúčiteľnosti
Doložka vplyvov