Späť Verzia pre tlač

Návrh vyhlášky MF SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MF SR. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z.

aktualizované dňa: 22. 11. 2006

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa