Späť Verzia pre tlač

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MF SR č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 06. 12. 2006

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Príloha č. 1
Príloha č. 2