Späť Verzia pre tlač

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov

aktualizované dňa: 17. 06. 2008

Oznámenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní poučení na vyplnenie  daňových priznaní k dani z príjmov

 

Referent: Svetlana Faiglová, 02 5958 3415 

Číslo: MF/009495/2007-72

 

   Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňových priznaní k dani z príjmov oznamuje, že vydalo poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam.

 

   Poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam sú súčasťou tohto oznámenia. 

 

  

 

 

  Ing. Adrián Belánik

  generálny riaditeľ

sekcie daňovej a colnej

Príloha: