Späť Verzia pre tlač

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z.

aktualizované dňa: 16. 01. 2007


Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Dôvodová správa
Doložka finančných vplyvov
Doložka zlučiteľnosti
Uznesenie