Späť Verzia pre tlač

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 15. 01. 2007


Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Dôvodová správa
Doložka finančných vplyvov
Doložka zlučiteľnosti
Uznesenie