Späť Verzia pre tlač

Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 07. 02. 2007

 

Oznam
Materiál - predbežná informácia