Späť Verzia pre tlač

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 15. 02. 2007

 

Oznam
Materiál - Predbežná informácia