Späť Verzia pre tlač

Informatizácia spoločnosti

aktualizované dňa: 09. 04. 2014

Ministerstvo financií Slovenskej republiky je podľa uznesenia vlády SR č. 1004/2006 Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program informatizácia spoločnosti a podľa zákona č. 678/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácií činností vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je Ministerstvo financií SR ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti.