Späť Verzia pre tlač

Návrh výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa pre klientov Štátnej pokladnice ustanovuje limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období.

aktualizované dňa: 27. 03. 2007

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Doložka vplyvov
Doložka zlúčiteľnosti