Späť Verzia pre tlač

Správa o zisteniach z certifikačných overovaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu k 31.12.2006

aktualizované dňa: 07. 05. 2007

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Uznesenie
Príloha č. 1
Príloha č. 2