Späť Verzia pre tlač

Návrh zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 17. 05. 2007

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Dôvodová správa
Doložka vplyvov
Doložka zlúčiteľnosti
Uznesenie
Tabuľka zhody