Späť Verzia pre tlač

Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky

aktualizované dňa: 22. 05. 2007

 

Obal
Oznam
Materiál
Doložka zlučiteľnosti
Dôvodová správa