Späť Verzia pre tlač

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 21. 08. 2007

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Dôvodová správa všeobecná časť
Dôvodová správa osobitná časť
Uznesenie