Späť Verzia pre tlač

Návrh výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 22. 08. 2007

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa