Späť Verzia pre tlač

Návrh Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

aktualizované dňa: 27. 08. 2007

 

Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Doložka zlúčiteľnosti
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 2 - vysvetlivky
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5 a 6