Späť Verzia pre tlač

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 30. 08. 2007

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Uznesenie
Dôvodová správa - všeobecná časť
Dôvodová správa - osobitná časť