Späť Verzia pre tlač

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z.. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

aktualizované dňa: 12. 09. 2007

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Dôvodová správa
Doložka vplyvov
Doložka zlúčiteľnosti
Uznesenie