Späť Verzia pre tlač

Návrh opatrenia Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

aktualizované dňa: 19. 09. 2007


Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Doložka vplyvov
Doložka zlúčiteľnosti