Späť Verzia pre tlač

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 26. 09. 2007

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Dôvodová správa
Uznesenie