Späť Verzia pre tlač

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády č. 519/2006 Z. z.

aktualizované dňa: 26. 09. 2007

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Dôvodová správa
Uznesenie