Späť Verzia pre tlač

Dodatok č. 1 k Pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu platným od 28. 8. 2006 v úplnom znení

aktualizované dňa: 27. 09. 2007

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Rozhodnutie
Príloha