Späť Verzia pre tlač

Návrh na doplnenie Doložky finančných, ekonomických a environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie o šiestu časť s názvom „Odhad dopadov na informatizáciu spoločnosti“ a jej názvu a návrh jednotnej metodiky na vypracúvanie a posudzovanie Doložky finančných, ekonomických a environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie v časti týkajúcej sa vplyvov na informatizáciu spoločnosti

aktualizované dňa: 01. 10. 2007


Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Uznesenie