Späť Verzia pre tlač

Návrh opatrenia Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

aktualizované dňa: 09. 10. 2007

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Doložka vplyvov
Doložka zlúčiteľnosti
Príloha č. 1
Vysvetlivky k prílohe č. 1
Príloha č. 2
Vysvetlivky k prílohe č. 2
Príloha č. 3
Vysvetlivky k prílohe č. 3
Príloha č. 4