Späť Verzia pre tlač

Návrh opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 26. 10. 2007


Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Doložka zlučiteľnosti
Doložka vplyvov