Späť Verzia pre tlač

Návrh vyhlášky MF SR, ktorou sa mení vyhláška MF SR č. 736/2004 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 196/2005 Z. z.

aktualizované dňa: 12. 11. 2007

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa