Späť Verzia pre tlač

Vyhláška MF SR, ktorou sa mení vyhláška MF SR č. 419/2006 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 12. 11. 2007

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa